Objectius

Comunicant l'arquitectura i l'entorn construït

La fotografia d'arquitectura és un treball col·laboratiu de comunicació: les fotografies d'arquitectura estan destinades a captar l'atenció de l'espectador amb un llenguatge senzill i directe, a descriure i explicar adequadament un projecte d'arquitectura i a influir de manera decisiva als observadors que les miren.

Dos fets implementen una comunicació eficaç i profitosa d'un nou projecte d'arquitectura: el primer, que la gran majoria dels projectes d'arquitectura que coneixem els coneixem primer per les fotografies que els representen. El segon, que l'entorn natural en què la vida de les fotografies passa avui en dia és internet.

 

 
 

Edifici Vodafone  |  Dominique Perrault  |  Barcelona

EXCEL·lència

Tots els esforços que fem per crear les fotografies que representen un projecte d'arquitectura sempre tenen la intenció de seduir els espectadors que les contemplen per convèncer-los que el nostre treball –el d'arquitectes i dissenyadors, però també el dels fotògrafs …– és el millor de seva classe i, per tant, l'excel·lència és una necessitat.

Torre Puig  |  Rafael Moneo  |  Barcelona

COMunicació

La representació fotogràfica professional d'un projecte d'arquitectura és el darrer pas vital i necessari de totes les etapes que conformen el seu recorregut immediatament anterior a la seva difusió pública en tots els mitjans digitals i impresos possibles. Una comunicació clara i directa és la veritable intenció.