Comunicació per a l’Arquitectura

no captures una fotografia, la fas

La fotografia d’arquitectura és un treball de comunicació col·laboratiu: les fotografies d’arquitectura tenen com a objectiu captar l'atenció de l'espectador amb un llenguatge senzill i directe, descriure i explicar adequadament l'arquitectura i el paisatge urbà i influir de manera decisiva en els observadors que les miren.

Dos fets implementen avui dia una comunicació efectiva i rendible de l'arquitectura: un, la gran majoria dels projectes d'arquitectura que coneixem els sabem primer per les fotografies que els representen. Dos, l'entorn natural on la vida de les fotografies passa és internet.

Tots els esforços que fem per crear fotografies atractives que representin l'arquitectura tenen per objecte seduir els espectadors que les contemplen a escala global: l'excel·lència és imprescindible.


Barcelona Suites Hotel | Toyo Ito | Barcelona

Edifici CNMC | Batlle & Roig | Barcelona

Casa Batlló | Antoni Gaudí | Barcelona

Porta Fira Hotel | Toyo Ito | Barcelona